Make your own free website on Tripod.com
Home Site Map About PSSM Contact Us Links
     
  Current Issues  
     
  Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Malaya
9 Mac 2002
 
 

 
  PKAUM mengambil perhatian akan Pekeliling 17 Tahun 2001 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam pada 20 Disember 2001. Pekeliling tersebut telah mewajibkan semua kakitangan awam Malaysia menandatangani satu surat akujanji. Banyak laporan dan rencana media telah ditulis mengenai surat akujanji tersebut. Malangnya ada laporan yang memberi sindiran bahawa para akademik tidak setia kepada raja, negara dan kerajaan kerana menyoal surat akujanji tersebut ...More